درس های رهبری در عصر فناوری

فناوری در حال تغییر مشاغل است و ما را قادر می سازد کارهایی فراتر از آنچه در گذشته انجام داده ایم انجام دهیم. آموزشگاه های مخصوص برنامه نویسی و دوره های آموزشی آنلاین کدنویسی توسعه دهنگان زیادی را آموزش می دهند. همچنین دولت ها در حال برنامه ریزی برای فراهم کردن بستر مناسب جهت آموزش … ادامه مطلب درس ...