معرفی کالا و مزایای تبلیغات اینترنتی

اکنون برخی از مدیران تجاری به این نتیجه رسیدند که معرفی کالا و خدمات از طریق تبلیغات سنتی دیگر چندان مفید نیست. این روش‌های قدیمی بسیار هزینه بر و بازدهی پایینی دارد براین اساس بازاریابی سنتی و استفاده از شیوه های قدیمی نظیر استفاده از تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجلات و همچنین هدایای تبلیغاتی اندک اندک … ادامه مطلب معرفی ...