فروشگاه

مبدل شدن به یک کارآفرین (Becoming an Entrepreneur)

سرفصل های دوره:

  • شناخت فرصتهای کسب وکار
  •  شناخت مشتریان
  •  طراحی محصول
  •  آزمایش اولیه و تست محصول
  •  طراحی مدل لجستیک کسب و کار

قیمت دوره

  • تماس بگیرید
  • ارائه مدرک معتبر دانشگاه MIT آمریکا
  • در صورت تمایل تمهیدات جهت پرداخت مبلغ دلاری فراهم شده است.
  • در صورت تمایل به دریافت مدرک هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه میگردد.