فروشگاه

%40 تخفیف

رهبران آموزش (Leader of Learning)

  • آنچه که خواهید آموخت
  • چگونگی توصیف تئوری های آموزشی
  • نحوه رهبری در محیط های مختلف سازمانی و آموزشی
  • چگونه علوم اعصاب و روانشناسی آینده ی رهبری و یادگیری را تحت الشعاع قرار می دهد
  • آینده آموزش و تکنولوژی های آموزش چه خواهد بود
  • تهیه مدل سلسه مراتبی در سازمان

قیمت دوره

  • بدون ارائه مدرک: 2،300،000 تومان   1،380،000 تومان
  • ارائه مدرک معتبر دانشگاه هاروارد: $99
  • در صورت تمایل تمهیدات جهت پرداخت مبلغ دلاری فراهم شده است.
  • در صورت تمایل به دریافت مدرک هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه میگردد.

2,300,000 تومان 1,380,000 تومان