جریمه ایرانسل و همراه اول در صورت بازنگرداندن تعرفه‌های اینترنت

جریمه ایرانسل و همراه اول محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، می‌گوید اپراتورهای تلفن همراه در…