ارسال توییت صوتی در توییتر

ارسال توییت صوتی در توئیتر جدیدترین قابلیت این شبکه اجتماعی می باشد که توییتر از آن…