تجارت سیار چیست؟

تجارت سیار آنچه مسلم است یکی از پایه های اصلی تجارت الکترونیک کامپیوترها و تجهیزات رایانه…