تاریخچه و معرفی edx

معرفی ACADEMIC 24

تیزر معرفی edx

توضیحات دانشگاه MIT در مورد مدارک و دوره های edx

چرا دوره های آموزش مجازی مهم هستند؟​​​​​​​ (مدیرعامل edx)