رفتار خرید

فاکتورهایی که رفتار خرید مشتریان را تحت الشعاع قرار می دهند

بدون دیدگاه

فاکتور هایی که رفتار خرید مشتریان را تحت الشعاع قرار می دهند

. رفتار خرید مصرف کنندگان تعیین کننده ی این است که مصرف کنندگان چگونه تصمیم می گیرند که یک کالا را خریداری کنند و فاکتور های متفاوت دخیل در این تصمیم گیری چیست؟

از بین ۱۱۰۰۰ محصول جدید که توسط ۷۷ کمپانی معرفی شده اند، تنها ۵۶% آنها بعد از ۵ سال در صحنه ی رقابت حضور دارند. چیزی که ما باید درک کنیم این است که، چه فاکتور هایی باعث می شوند یک مصرف کننده محصولی را خریداری کند و چه عواملی سبب تغییر جامعه می شود؟

کانون توجه بازاریابی باید بر روی مصرف کننده باشد. برای طرح یک برنامه ی بازاریابی خوب، نیازمند بررسی ویژگی های رفتاری خرید مصرف کنندگان باشیم، همچنین از نیاز ها، سبک زندگی، و فرآیند خرید آنها نباید غافل شد. پس از در نظر گرفتن این فاکتور ها می توانید، تصمیمات صحیحی در راستای آمیزه ی بازاریابی خود اتخاذ کنید. مطالعه ی رفتار مصرف کننده شامل مطالعه ی موارد زیر است: چه چیزهایی می خرند، چرا می‌‎خرند، چگونه می‌خرند،چه زمان می خرند و از کجا می خرند؟ یک رویکرد مشتری محور جدید در بازار متغیر امروز بسیار ضروری است، بنابراین یک شرکت می تواند به بازار هدف خدمت رسانی کند، نا رضایتی را به حد اقل برساند و نسبت به رقبای خود جلوتر قدم بردارد. مصرف کنندگان نهایی برای مصارف شخصی، خانوادگی و روزمره خرید میکنند.

رفتار خرید

فاکتور های فرهنگی موثر بر رفتار خرید مشتریان:

فاکتور های فرهنگی تاثیرات مهمی بر روی رفتار خرید مصرف کنندگان دارند. فرهنگ مهمترین پایه و اساس تمایلات و رفتار های هر فرد است.در سن رشد کودکان ارزش ها اولیه، مفهوم درک و تمایلات را از خانواده و دیگر گروه های مهم می آموزند. بازاریابان همیشه در حال تشخیص “تغییرات فرهنگی” هستند تا بوسیله آن بتوانند میزان تقاضا را نسبت به یک محصول افزایش دهند.

فاکتور های اجتماعی موثر:

رفتار خرید مصرف کنندگان همچنین توسط فاکتور های اجتماعی نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. این فاکتورهای اجتماعی شامل گروه هایی که مصرف کننده در آن ها عضویت دارد و مرتبه‌ی اجتماعی می شود.

هر فرهنگ شامل “زیر فرهنگ” های مرتبط با خود است – گروهی از مردم که دارای ارزش های مشترک هستند.زیر فرهنگ می‌تواند ملیت، دین، گروه‌های نژادی و یا گروه‌های جغرافیایی را در بر بگیرد. بعضا دیده می شود که این زیر فرهنگ ها به نوبه‌ی خود باعث ایجاد دسته هایی متمایز و خاص در بازار می شوند.

به همین منوال، مرتبه ی اجتماعی نیز می تواند گروه‌های از مصرف کنندگان را خلق کند. در حقیقت شش مرتبه‌ی اجتماعی حال حاضر انگلستان از خود رفتار خرید متفاوتی نشان می دهند. در طبق بندی اجتماعی – اقتصادی انگلستان مراتب اجتماعی از طریق درآمد معیین نمی‌شود. این مراتب  با سنجیدن ترکیبی از شغل، درآمد، میزان تحصیلات، ثروت با سرمایه و دیگر متغیر ها تعیین می‌شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.