به MIT Launch X خوش آمدید (ویدئو)

video

لینک این صفحه در edX